The 2019 Supplier Day in Ha Noi

The 2019 Supplier Day is a joint collaboration between AmCham, USAID, VCCI and the Private Sector Development Committee. This unique event on April 25 at the JW Marriott Hanoi will facilitate supplier-buyer relationships between Vietnamese and foreign firms and will help integrate small and medium-sized businesses into the global supply chain.

Ngày hội các nhà cung cấp 2019 là sự hợp tác chung giữa AmCham, USAID, VCCI và PSDC. Sự kiện đặc biệt này diễn ra vào ngày 25 tháng 4 tại JW Marriott Hà Nội sẽ tạo điều kiện cho mối quan hệ giữa nhà cung cấp và người mua giữa các công ty Việt Nam và nước ngoài, đồng thời sẽ giúp tích hợp các doanh nghiệp vừa và nhỏ vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Supplier Day includes an exhibition fair, networking and meeting opportunities, plus a variety of interesting presentations on topics useful to both large and small businesses. Whether you are looking to source components, find more environmentally-friendly packaging, or offer services to other companies, this Supplier Day event is a great opportunity to network and make business contacts. All nationalities are welcome to participate.

Ngày hội các nhà cung cấp bao gồm hội chợ triển lãm, các cơ hội kết nối và gặp gỡ, cùng với với đa dạng các bài thuyết trình thú vị về các chủ đề hữu ích cho cả doanh nghiệp lớn và nhỏ. Cho dù bạn đang tìm kiếm các linh kiện nguồn, bao bì thân thiện hơn với môi trường hoặc cung cấp dịch vụ cho các công ty khác. Ngày hội các nhà cung cấp là một cơ hội tuyệt vời để gặp gỡ và kết nối với các đối tác kinh doanh. Cơ hội tham gia được dành cho tất cả mọi người không giới hạn quốc tịch.

Exhibitor Tables are available for rent by both manufacturers and suppliers to display products and services, company profiles and one standing banner. Each exhibitor receives two tickets for entry to Supplier Day with free floating matching, presentation sessions, and the JW Marriott’s wonderful buffet lunch. The cost is only VND 2,500,000 and is available on a first-come-first-served basis. Click HERE for fast online registration of your exhibitor table. For more information on becoming an exhibitor, please contact Mr. Nguyen Dinh Tien <nguyentien@LinkSME.org> or (84) 965.638.777.

Các nhà sản xuất và nhà cung cấp đều có thể thuê các bàn triển lãm sẵn có để trưng bày sản phẩm và dịch vụ, thông tin giới thiệu doanh nghiệp và một khung treo quảng cáo. Bàn có chiều rộng 0.9m và chiều dài 1.8m. Mỗi doanh nghiệp tham gia triển lãm sẽ được nhận 2 vé vào cửa, miễn phí tham gia phiên kết nối, phiên trình bày và bữa trưa tự chọn tại khách sạn JW Mariott. Chi phí chỉ 2.500.000 đồng (số lượng có hạn). Vui  lòng truy cập vào ĐÂY để đăng kí các bàn triển lãm. Để biết thêm thông tin chi tiết về việc đăng kí, vui lòng liên hệ ông Nguyễn Đình Tiến <nguyentien@LinkSME.org> hoặc (84) 965.638.777.

Entrance Tickets to Supplier Day are available from the AmCham office for only VND 500,000 and include entry for one person to the exhibition area, presentation sessions, free floating matching, and the JW Marriott’s wonderful buffet lunch. Click HERE for fast online registration for entrance tickets.

Các cá nhân và doanh nghiệp có thể nhận vé vào cửa Ngày hội Nhà cung cấp 2019 từ văn phòng Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội (AmCham Hanoi) với chi phí chỉ 500.000 đồng. Chi phí này đã bao gồm vé vào cửa cho 1 người tham quan khu triển lãm, dự các phiên trình bày, kết nối và dùng bữa trưa tự chọn tại khách sạn JW Mariott. Vui lòng truy cập vào ĐÂY để đăng kí vé vào cửa.

Sponsorship Opportunities for Supplier Day are available and help align your brand with our commitment to the development of Vietnamese SME’s and their increased participation in global supply chains. Click HERE to review a range of high-profile, targeted and effective opportunities to suit your needs and budget.

Please check back soon for profiles on exhibitors and updated agenda information. We welcome your questions and suggestions. Please contact the AmCham office at (84) 24.3934.2790.

Cơ hội tài trợ cho Ngày hội các nhà cung cấp là dịp để doanh nghiệp của bạn kết nối thương hiệu với cam kết của chúng tôi về sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam cũng như sự tham gia của họ trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Truy cập vào ĐÂY để tìm hiểu về các cơ hội tiềm năng, hướng đến mục tiêu cụ thể và hiệu quả cao, phù hợp với nhu cầu và ngân sách của doanh nghiệp bạn.

Vui lòng cập nhật tại website của chúng tôi về các bên tham gia ngày hội và các thông tin về chương trình. Chúng tôi luôn sẵn lòng giải đáp mọi thắc mắc cũng như đóng góp từ bạn. Liên hệ với văn phòng AmCham qua số điện thoại (84) 24.3934.2790.

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.