Khóa đào tạo nâng cao năng lực chuyên gia tư vấn DNNVV

Nhằm tiêu chuẩn hóa, công nhận và công bố tư vấn viên để tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) quy định tại Điều 14 Luật Hỗ trợ DNNVV và Thông tư 06/2019/TT-BKHĐT ngày 29/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Bắc (TAC) phối hợp cùng Dự án SCORE của Tổ chức lao động quốc tế (ILO) tổ chức “Khóa đào tạo nâng cao năng lực chuyên gia tư vấn DNNVV” (ILO.K1.2019) do chuyên gia cao cấp ILO trực tiếp giảng dạy.

  1. Đối tượng đào tạo: chuyên gia tư vấn trong các lĩnh vực: chẩn đoán doanh nghiệp; tư vấn kinh doanh; khởi nghiệp sáng tạo; quản lý sản xuất, chất lượng… (mẫu đăng ký tham dự kèm theo).
  2. Quyền lợi học viên: Học viên được giảng viên cao cấp ILO trực tiếp giảng dạy, được cấp chứng nhận tham gia và ưu tiên công nhận trong mạng lưới tư vấn viên tư vấn cho DNNVV theo quy định của Luật Hỗ trợ DNNVV và Thông tư 06/2019/TT-BKHĐT
  3. Giảng viên: Giảng viên, chuyên gia cao cấp của ILO trực tiếp giảng dạy.
  4. Số lượng đăng ký: từ 03-05 học viên/tổ chức (tối đa 40 học viên/khóa)
  5. Thời gian và địa điểm:

– Thời gian: 02 ngày, từ ngày 15-16/8/2019 (chương trình kèm theo)

– Địa điểm: Phòng Sharing Space, Tầng 10, Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngõ 7, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.

  1. Kinh phí:

– Dự án SCORE/ILO hỗ trợ toàn bộ học phí, tài liệu học, ăn trưa.

– Học viên tự túc kinh phí đi lại, ăn, nghỉ trong thời gian tham gia lớp học.

Trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia khóa đào tạo nêu trên (theo mẫu đăng ký gửi kèm) trước ngày 12/08/2019.

Chi tiết xin liên hệ: Ms Quỳnh Chi, Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Bắc, Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ KH&ĐT(ĐT: 0904 333733, Email: tac@mpi.gov.vn).

Quý vị có thể đăng ký online theo form sau: http://bit.ly/MauDangKyCTĐTCGTV

Thông tin chương trình tại: Giay moi