THÔNG CÁO BÁO CHÍ MỘT SỐ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN HỘI NGHỊ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỚI DOANH NGHIỆP NGÀY 9/5/2020

Hiện nay, Việt Nam đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh Covid 19, các hoạt động của đời sống xã hội đang dần từng bước trở lại trạng thái hoạt động bình thường mới. Nhằm cổ vũ, động viên, khơi gợi tinh thần yêu nước, sáng tạo đối với cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh mới, Thủ tướng Chính phủ quyết định tổ chức Hội nghị với doanh nghiệp và giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan để tổ chức Hội nghị.

Với tinh thần đó, Hội nghị hướng tới một số mục tiêu chính sau:

Thứ nhất, nhằm động viên cộng đồng doanh nghiệp (DN) trong thời điểm hoạt động sản xuất kinh doanh chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19: ghi nhận nỗ lực vượt khó, tự lực, tự cường của cộng đồng DN trong thời gian qua;

Thứ hai, Hội nghị nhằm khơi gợi, thúc đẩy tinh thần đoàn kết, nỗ lực của DN cùng Chính phủ nắm bắt cơ hội, vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm cho người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế đất nước.

Thứ ba, Hội nghị nhằm thể hiện sự cam kết đồng hành và chia sẻ mạnh mẽ từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với cộng đồng DN; lắng nghe, ghi nhận các giải pháp, sáng kiến của DN, đồng thời tiếp tục nỗ lực thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, nắm bắt cơ hội, hỗ trợ DN phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh.

Với mục tiêu nêu trên, Hội nghị dự kiến tập trung thảo luận 04 nhóm vấn đề chính sau:

Một là, đánh giá chung về ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng DN; ghi nhận và khích lệ các nỗ lực vượt khó, tự lực, tự cường, hỗ trợ lẫn nhau, trách nhiệm xã hội, đồng hành cùng Chính phủ của các DN trong quá trình phòng chống dịch Covid-19.

Hai là, đánh giá tác động và khả năng hấp thụ các chính sách đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, địa phương ban hành nhằm hỗ trợ DN ứng phó với dịch Covid-19 và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh thời gian qua.

Ba là, nhận định các cơ hội và thời cơ phát triển trong bối cảnh mới và thay đổi lớn do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19; khuyến khích DN tái cấu trúc, chủ động sáng tạo phát hiện cơ hội mới, thích ứng với hoàn cảnh mới, nâng cao năng lực công nghệ, đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh để ứng phó linh hoạt với tác động của dịch Covid-19, nắm bắt cơ hội nhằm hướng tới phát triển bền vững hơn, từng bước tạo tính tự chủ cho nền kinh tế.

Bốn là, các bộ, ngành, địa phương và đặc biệt là cộng đồng DN nêu sáng kiến, kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp cần thiết để hỗ trợ DN phục hồi và phát triển sau đại dịch. Nội dung thảo luận tập trung vào các nội dung: Hình thành chuỗi liên kết, chuỗi cung ứng mới trong bối cảnh bị đứt gãy các chuỗi cung ứng truyền thống; Chủ động và khai thác hiệu quả thị trường trong nước trong khi thị trường thế giới đang giảm mạnh cả phía cung và phía cầu; Chủ động các nguồn cung ứng vật liệu trong nước để chủ động trong sản xuất kinh doanh; Cơ hội cho những ngành nghề, sản phẩm có tiềm năng như kinh tế số, chuyển đổi số, trang thiết bị, sản phẩm y tế,…;

Về thời gian và hình thức tổ chức, Hội nghị sẽ diễn ra vào 01 buổi sáng, từ 08 giờ 00 đến 12 giờ 00 ngày 09/5/2020 với hình thức trực tuyến kết hợp truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và các ứng dụng online của Đài truyền hình Việt Nam. Các điểm cầu trực tuyến gồm: điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội); 30 điểm cầu tại trụ sở các Bộ, cơ quan Trung ương và 63 điểm cầu tại các địa phương.

Về thành phần tham dự Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ sẽ trực tiếp điều hành Hội nghị. Bên cạnh đó, các Bộ trưởng, lãnh đạo các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương sẽ cùng dự tại các điểm cầu. Tại mỗi điểm cầu, các cơ quan Trung ương và địa phương sẽ mời đại diện khoảng 50 doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và các tổ chức, các nhân có liên quan đến tham dự trực tiếp. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ trân trọng kính mời toàn thể cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, hộ kinh doanh, hợp tác xã và nhân dân cả nước tham gia, theo dõi Hội nghị thông qua kênh VTV1 truyền hình trực tiếp và các ứng dụng của Đài truyền hình Việt Nam.

Trước và trong quá trình diễn ra Hội nghị, Ban tổ chức trân trọng đề nghị các đại biểu, DN và người dân có thể gửi kiến nghị thông qua kênh trực tuyến/chuyên mục đã được lập trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ (chinhphu.vn) và Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (mpi.gov.vn) để Ban tổ chức tổng hơp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Về nội dung chương trình, ngoài báo cáo khai mạc của Thủ tướng Chính phủ, Hội nghị có báo cáo chung của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), báo cáo tham luận của các Bộ, cơ quan liên quan, một số hiệp hội doanh nghiệp, DN và chuyên gia độc lập. Hội nghị cũng dành thời gian để các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương giải đáp kiến nghị của các DN và người dân trong quá trình diễn ra Hội nghị.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ sẽ tổng kết các sáng kiến, đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia, người dân để nghiên cứu ban hành Kế hoạch hành động hoặc Nghị quyết của Chính phủ nhằm phục hồi nền kinh tế, thích ứng, đổi mới và phát triển.

Cục PTDN