TUYỂN CHUYÊN GIA TƯ VẤN, GIẢNG VIÊN 2020

Năm 2020, Trung tâm triển khai một số hoạt động tư vấn cho doanh nghiệp có sử dụng nguồn chuyên gia tư vấn trong nước (trong các chương trình: phát triển mạng lưới tư vấn viên; tư vấn cho DNNVV trong lĩnh vực sản xuất, chế biến; tổng đài tư vấn doanh nghiệp; đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp sản xuất, chế biến; đào tạo trực tuyến cho DNNVV…).
👉 LĨNH VỰC TƯ VẤN: Các chuyên gia dự kiến tuyển dụng trong các lĩnh vực tư vấn sau đây:
– Tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp
– Tư vấn thủ tục vay vốn
– Tư vấn thuế, kế toán và kiểm toán
– Tư vấn pháp luật về hợp đồng, tranh chấp
– Tư vấn thủ tục sở hữu trí tuệ, thương hiệu
– Tư vấn đấu thầu, dự án đầu tư
– Tư vấn pháp luật lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội
– Tư vấn pháp luật đất đai, xây dựng, môi trường
– Tư vấn hội nhập, hiệp định thương mại (EVFTA, EVIPA…)
– Tư vấn quản trị chiến lược doanh nghiệp
– Tư vấn quản trị nguồn nhân lực
– Tư vấn quản trị marketing, bán hàng
– Tư vấn quản trị tài chính kế toán
– Tư vấn quản trị rủi ro, chiến lược truyền thông
– Tư vấn quản trị thương hiệu, sở hữu trí tuệ
– Tư vấn quản trị hệ thống thông tin
– Tư vấn quản trị dự án đầu tư
– Tư vấn quản trị vận hành sản xuất
– Tư vấn chuyển đổi số
– Tư vấn quản trị chất lượng, tiêu chuẩn chất lượng
– Các lĩnh vực tư vấn khác (do chuyên gia đề xuất ngoài các lĩnh vực nêu trên)
👉 QUYỀN LỢI CỦA CHUYÊN GIA:
– Được quảng bá hình ảnh và dịch vụ tư vấn của chuyên gia tới cộng đồng doanh nghiệp, trên Cổng thông tin quốc gia về hỗ trợ DNNVV và các sự kiện do Trung tâm và đối tác phối hợp tổ chức;
– Được ký kết hợp đồng (cá nhân hoặc công ty) và tham gia vào các chương trình tư vấn, giảng dạy do Trung tâm và các đối tác tổ chức; các cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp…
– Được hưởng thù lao dịch vụ tư vấn do chuyên gia cung cấp (thỏa thuận theo từng trường hợp cụ thể).
👉 ĐĂNG KÝ:
Các chuyên gia tư vấn (hoặc giảng viên) đăng ký trực tuyến tại địa chỉ sau: https://bit.ly/tuyenchuyengia2020
Thông tin chi tiết xin liên hệ: Bà Thu Trang
 089 988 9696, 📧 tac@mpi.gov.vn hoặc tuean1589@gmail.com
Rất mong nhận được sự hợp tác của quý chuyên gia./.