Khai giảng khóa đào tạo chuyên gia tư vấn doanh nghiệp của ILO/SCORE

Ngày 04/09/2020 tại Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc (TAC), Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ KH&ĐT đã diễn ra khóa đào tạo chuyên gia tư vấn doanh nghiệp theo chương trình Phát triển doanh nghiệp bên vững (SCORE), thuộc Tổ chức Lao động quốc tế (ILO). Chương trình Phát triển doanh nghiệp bền vững SCORE hiện được ILO tại 15 nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam và đã đào tạo, tư vấn cho hơn 2.500 doanh nghiệp, đa số là các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME). Tại Việt Nam chương trình đã hỗ trợ cho gần 250 doanh nghiệp.

 

Từ năm 2019, ILO đã phối hợp với TAC để xây dựng chương trình nâng cao năng lực, chuẩn hóa đội ngũ tư vấn viên theo chuẩn của ILO để tư vấn cho SME. Đây là nguồn chuyên gia có chất lượng cho mạng lưới tư vấn viên trong thời gian tới, giúp các SME tiếp cận được đội ngũ chuyên gia có uy tín, chất lượng, được chuẩn hóa theo chuẩn của ILO/SORE.

Phương pháp đào tạo và tư vấn của chương trình ILO/SCORE tập trung vào tính bền vững của quá trình cải tiến doanh nghiệp bằng việc đảm bảo mối liên kết hiệu quả giữa tăng năng suất và nâng cao chất lượng môi trường làm việc cho người lao động. Chương trình ILO/SCORE sử dụng cách tiếp cận tối ưu hóa nguồn lực nội tại của doanh nghiệp, đặc biệt là nguồn nhân lực, từ đó hài hòa việc áp dụng các phương pháp quản lý với trình độ và năng lực tiếp thu của các SME. Đây là hướng tiếp cận đòi hỏi sự hợp tác hiệu quả giữa cán bộ quản lý và người lao động và sự tham gia toàn diện vào quá trình cải tiến doanh nghiệp của người lao động. Quá trình áp dụng phương pháp này sẽ cần doanh nghiệp đầu tư thời gian để thay đổi văn hóa hợp tác tại nơi làm việc. Nếu doanh nghiệp tuân thủ và áp dụng thành công sẽ xây được nền tảng cải tiến liên tục bền vững bằng chính nội lực của doanh nghiệp.

Các chuyên gia tư vấn tham gia khoa đào tạo do TAC và ILO/SCORE tổ chức sẽ được tiếp cận với phương pháp đào tạo và tư vấn mang tính bền vững cao, đặc biệt phù hợp cho đối tượng SME, cũng như các kinh nghiệm có giá trị được đúc kết từ hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tại các nước.