Hãy đăng ký và trải nghiệm Hệ thống đào tạo trực tuyến cho DNNVV (miễn phí)

Elearning

Học tập mọi lúc, mọi nơi trên smart phone với các bài giảng trực quan, sinh động cùng các tài liệu tham khảo, video minh họa tình huống học tập.

Tư vấn

Tư vấn, hướng dẫn đầu tư kinh doanh, tư vấn Kaizen/5S, tư vấn tại hiện trường nhà xưởng, tiêu chuẩn ISO, quản lý chất lượng... cho DNNVV.

Đào tạo

Tổ chức khóa đào tạo khởi sự, quản trị doanh nghiệp,Kaizen/5S, nghiệp vụ đấu thầu cơ bản và nâng cao, đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Cung cấp thông tin

Cung cấp thông tin phục vụ kinh doanh, tiếp cận các chính sách, chương trình, đề án hỗ trợ của Chính phủ và chính quyền địa phương; thông tin khu, cụm công nghiệp tại 29 tỉnh, thành phố phía Bắc

Khởi nghiệp & Ươm Tạo

Hỗ trợ khởi nghiệp, ươm tạo doanh nghiệp mới thành lập hoặc có ý tưởng kinh doanh mới, sáng tạo với các dịch vụ và tiện ích chất lượng (văn phòng và tiện ích sử dụng chung, gọi vốn, kết nối các quỹ đầu tư, mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp...)

Kết nối kinh doanh

Tổ chức các sự kiện kết nối kinh doanh, xúc tiến thương mại, đầu tư cho DNNVV trong nước và nước ngoài (thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Ấn Độ...)

Về chúng tôi

Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Bắc là đơn vị sự nghiệp công lập (trực thuộc Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư),được thành lập theo Quyết định số 290/QĐ-BKHĐT ngày 12/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có chức năng triển khai các chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại khu vực phía Bắc.

Ngay từ khi mới thành lập, Lãnh đạo cùng tập thể đội ngũ cán bộ của Trung tâm đã xác định mục tiêu hướng tới là vì sự phát triển của cộng đồng DNNVV. Với đội ngũ cán bộ có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác hỗ trợ DNNVV,Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ chính sau:

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV

Tham gia thực hiện các chương trình hỗ trợ DNNVV của Nhà nước

Tư vấn về công nghệ, kỹ thuật, quản lý sản xuất và các dịch vụ phát triển kinh doanh khác

Đề xuất xây dựng các chính sách, biện pháp hỗ trợ DNNVV

Cung cấp, phổ biến thông tin cho DNNVV

Phát hành các ấn phẩm phục vụ hoạt động hỗ trợ DNNVV, quảng bá hình ảnh của Trung tâm và các doanh nghiệp

Xúc tiến, triển khai hoạt động kết nối doanh nghiệp

Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao

Triển khai thí điểm một số hình thức hỗ trợ trực tiếp cho DNNVV

Các đối tác

Tin tức nổi bật

Thông tin mới nhất đến Doanh nghiệp Việt Nam