Đào tạo doanh nghiệp

Khởi sự doanh nghiệp

Các khóa đào tạo khởi sự doanh nghiệp nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản và cần thiết cho các cá nhân khởi nghiệp.

ĐÀO TẠO TẠI HIỆN TRƯỜNG

Các khóa đào tạo lý thuyết kết hợp thực hành ngay tại nhà máy, xưởng sản xuất của doanh nghiệp.

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Các khóa đào tạo quản trị doanh nghiệp nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng quản trị cơ bản và cần thiết cho các chủ doanh nghiệp, cán bộ quản lý của doanh nghiệp.

ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Các khóa đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu cơ bản, nâng cao cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu.
Các khóa đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu qua mạng.

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP CHUYÊN SÂU

Các khóa đào tạo quản trị doanh nghiệp chuyên sâu nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng quản trị nâng cao cho cán bộ quản lý cao cấp của doanh nghiệp.

Khởi ngiệp & Ươm tạo doanh nghiệp

Khởi nghiệp cùng TAC

Với mục đích hỗ trợ các tổ chức, cá nhân khởi nghiệp, Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Bắc (TAC) xin gửi tới các bạn những lời khuyên cơ bản trong các lĩnh vực quản lý kinh doanh và các dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp tại Trung tâm.

Vườn ươm doanh nghiệp

Vườn ươm doanh nghiệp TAC được thành lập và triển khai thí điểm từ năm 2015 với mục tiêu lựa chọn hỗ trợ các DNNVV khởi nghiệp từ giai đoạn hình thành ý tưởng,
phát triển sản phẩm cho đến khi thành lập và phát triển doanh nghiệp thành công thông qua cung cấp cơ sở vật chất và các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cần thiết,
góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các DNNVV, tăng tỷ lệ các doanh nghiệp trẻ có khả năng tồn tại và thành công trên thị trường.

Kết nối kinh doanh

Chương trình kết nối

Chương trình xúc tiến thương mại trong nước

Chương trình xúc tiến thương mại với nước ngoài (Nhật bản, Hàn Quốc, Thái Lan…)

Chương trình liên kết ngành, chuỗi giá trị