Với mục đích hỗ trợ các tổ chức, cá nhân khởi nghiệp, Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Bắc (TAC) xin gửi tới các bạn những lời khuyên cơ bản trong các lĩnh vực quản lý kinh doanh và các dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp tại Trung tâm.

1. Lời khuyên khởi nghiệp:

 1. Đăng ký doanh nghiệp
 2. Nguồn vốn kinh doanh
 3. Địa điểm kinh doanh
 4. Tuyển dụng lao động
 5. Tiếp thị và bán hàng
 6. Quản trị sản xuất
 7. Những vấn đề pháp lý khởi nghiệp
 8. Những lưu ý khác

2. Dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp:

Để nâng cao khả năng thành công trong khởi nghiệp, Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Bắc (TAC) hiện đang triển khai hỗ trợ một số dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp sau:

 • Hỗ trợ không gian làm việc cho cá nhân, nhóm cá nhân hoặc doanh nghiệp;
 • Hỗ trợ đào tạo hoàn thiện ý tưởng kinh doanh, lập kế hoạch kinh doanh; đào tạo trực tuyến (elearning) và đào tạo trực tiếp về khởi sự kinh doanh và quản trị kinh doanh;
 • Tư vấn (i) thủ tục thành lập doanh nghiệp, lựa chọn mô hình kinh doanh, loại hình doanh nghiệp phù hợp, địa điểm kinh doanh, các thủ tục pháp lý khác; (ii) tư vấn quản lý, chiến lược kinh doanh, quản trị nhân sự, tài chính… (iii) tư vấn tại hiện trường về quản trị sản xuất, Kaizen, 5S…
 • Kết nối với (i) các nguồn lực kinh doanh (nguồn vốn, quỹ đầu tư khởi nghiệp, địa điểm sản xuất, công nghệ,…), (ii) đối tác kinh doanh trong và ngoài nước để tìm kiếm, mở rộng thị trường…
 • Tham quan, chia sẻ kinh nghiệp thực tiễn về mô hình sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước;
 • Các dịch vụ khác (hành chính, kế toán, phòng họp chung, phòng họp trực tuyến, photocopy, in ấn, điện thoại, internet…).