HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ “NHẬN DIỆN VÀ LOẠI BỎ NHỮNG LÃNG PHÍ TẠI HIỆN TRƯỜNG SẢN XUẤT”

Đọc tiếp

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO "PHƯƠNG PHÁP HỖ TRỢ HƯỚNG TỚI THÀNH CÔNG TRONG KINH DOANH" DÀNH CHO CHUYÊN GIA TƯ VẤN

Đọc tiếp

Phối hợp tổ chức hội thảo chuyên đề “Nhận diện và loại bỏ những lãng phí tại hiện trường sản xuất”

Đọc tiếp

[RECAP] Kết thúc tốt đẹp Khóa học Ứng dụng phương pháp thúc đẩy kinh doanh cụ thể dành cho tư vấn viên

Đọc tiếp

[RECAP] Buổi 03 - Khóa học Ứng dụng phương pháp thúc đẩy kinh doanh cụ thể

Đọc tiếp

Tổ chức khóa đào tạo "Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng và cập nhật quy định Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT"

Đọc tiếp

Buổi 02 - Khóa học Ứng dụng phương pháp thúc đẩy kinh doanh cụ thể

Đọc tiếp