NGÀY HỌC 1,2,3 - ĐỢT THỰC HÀNH TỔNG KẾT KHÓA TIỀN ĐỀ SHINDANSHI: ĐÀO TẠO CHẨN ĐOÁN VIÊN CHO DOANH NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO

Đọc tiếp

KHÓA TIỀN ĐỀ SHINDANSHI: ĐÀO TẠO CHẨN ĐOÁN VIÊN CHO DOANH NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO ĐỢT 5 (30/10-02/11/2023)

Đọc tiếp

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 CỦA TRUNG TÂM

Đọc tiếp

THƯ MỜI CHÀO GIÁ: Về việc cung cấp báo giá dịch vụ tư vấn đấu thầu gói thầu Hỗ trợ tư vấn quản trị cho DN siêu nhỏ

Đọc tiếp

NGÀY 2, KẾT THÚC ĐỢT HỌC 4 – KHÓA TIỀN ĐỀ SHINDANSHI: ĐÀO TẠO CHẨN ĐOÁN VIÊN CHO DOANH NGHIỆP NGÀNH CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO

Đọc tiếp

NGÀY 1 ĐỢT HỌC 4 – KHÓA TIỀN ĐỀ SHINDANSHI: ĐÀO TẠO CHẨN ĐOÁN VIÊN CHO DOANH NGHIỆP NGÀNH CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO

Đọc tiếp

ĐÀO TẠO CHẨN ĐOÁN VIÊN CHO DOANH NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO ĐỢT 4 (10-11/10/2023)

Đọc tiếp