Giới thiệu chung

Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Bắc (TAC) thuộc Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang triển khai Hệ thống đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) với hệ thống bài giảng trực tuyến phong phú về nội dung, bao trùm các vấn đề trọng yếu đối với doanh nghiệp như bán hàng, tiếp thị, tài chính, kế toán, nhân sự, sản xuất, tư duy chiến lược và kỹ năng lãnh đạo…

Hệ thống được xây dựng trên nền tảng đào tạo trực tuyến MVV Everlearn, sử dụng công nghệ điện toán đám mây và tích hợp nhiều chức năng học tập tiên tiến. Với hệ thống này, các doanh nhân có thể học tập mọi lúc, mọi nơi thông qua điện thoại thông minh (iOS, Androi), tương tác, kết nối với nhau; tham khảo hệ thống tài liệu phong phú,
các clip minh họa sinh động cho các tình huống học tập…

Hệ thống bài giảng trực tuyến phong phú về nội dung

BAO TRÙM CÁC VẤN ĐỀ TRỌNG YẾU
ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

Đăng Ký

Các chủ đề đào tạo

11 chủ đề với hơn 30 khóa học đa dạng

Bán hàng và Tiếp thị

Năng lực quản trị

Kỹ năng mềm

Tài chính và Kế toán

Nhân sự

Sản xuất

Tư duy chiến lược

Kỹ năng lãnh đạo

Khởi nghiệp

Học tập trên thiết bị di động

Sau khi đăng ký tạo tài khoản thành công, học viên tải ứng dụng TAC Everlearn để chạy trên hệ điều hành iOS hoặc Android.