Thông báo về việc xét tuyển viên chức năm 2020 của Cục Phát triển doanh nghiệp

Căn cứ Quyết định số 1233/QĐ-BKHĐT ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Phát triển doanh nghiệp thông báo xét tuyển 21 chỉ tiêu viên chức, cụ thể như sau:
I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Điều kiện đăng ký dự tuyển:
1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020 của Cục Phát triển doanh nghiệp:
a) Có quốc tịch Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
d) Trình độ đào tạo:
– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển (theo Biểu chi tiết kèm theo);
– Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT/BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt nam;
– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;
đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Không cư trú tại Việt nam;
b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
2. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển viên chức:
Các đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển viên chức được cộng vào kết quả điểm thi tại vòng 2, cụ thể như sau:
– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
Trường hợp người dự tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC XÉT TUYỂN
1. Hình thức, nội dung xét tuyển
Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:
a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
b) Vòng 2:
– Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
– Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
– Thời gian phỏng vấn 30 phút.
– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức năm 2020
a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:
– Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
c) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
III. VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU, YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ CÁC YÊU CẦU KHÁC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM DỰ TUYỂN
(Biểu danh sách chi tiết kèm theo)

IV. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN TIẾP NHẬN PHIẾU
1. Phiếu đăng ký dự tuyển
a) Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu vào một vị trí việc làm tại một đơn vị có chỉ tiêu xét tuyển viên chức theo chỉ tiêu tại Phần III (nếu đăng ký xét tuyển vào từ 2 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách xét tuyển), người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu;
b) Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có)… theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ xét tuyển theo quy định;
c) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị huỷ kết quả trúng tuyển.
2. Địa điểm, thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
a) Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: trụ sở Cục Phát triển doanh nghiệp, số 6B phố Hoàng Diệu, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (Văn phòng Cục – Phòng 303, tầng 3, nhà D).
b) Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ý dự tuyển: Từ 09 giờ đến 11 giờ và từ 14 giờ đến 16 giờ từ ngày 09/11/2020 đến ngày 09/12/2020 (trừ thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định). Các trường hợp nộp sau thời gian trên đều không hợp lệ.
c) Lệ phí xét tuyển: thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (tối đa 500.000đ/thí sinh).
V. DANH SÁCH THÍ SINH CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN
1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2020 sẽ được thông báo trên trang thông tin điện tử của Cục Phát triển doanh nghiệp và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các địa chỉ sau:
– http://mpi.gov.vn;
– http://business.gov.vn;
– https://vietnamsme.gov.vn;
– http://www.smestac.gov.vn.
2. Thời gian xét tuyển, địa điểm xét tuyển sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Phát triển doanh nghiệp và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các địa chỉ:
– http://mpi.gov.vn;
– http://business.gov.vn;
– https://vietnamsme.gov.vn;
– http://www.smestac.gov.vn.
Đồng thời gửi giấy triệu tập cho thí sinh có đủ điều kiện xét tuyển theo địa chỉ thí sinh đăng ký (dự kiến xét tuyển trong tháng 12/2020).
3. Kết quả điểm xét tuyển và kết quả trúng tuyển sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Phát triển doanh nghiệp và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các địa chỉ:
– http://mpi.gov.vn;
– http://business.gov.vn;
– https://vietnamsme.gov.vn;
– http://www.smestac.gov.vn.
Đồng thời gửi cho thí sinh theo địa chỉ thí sinh đã đăng ký.
VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ
Thông tin cụ thể liên quan đến kỳ xét tuyển thí sinh liên lạc theo địa chỉ:
– Văn phòng Cục Phát triển doanh nghiệp;
– Địa chỉ: số 6B phố Hoàng Diệu, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội;
– Điện thoại: 080.43662./.