Thông báo: mời tham gia phát triển các module đào tạo trực tuyến của Dự án Phát triển doanh nghiệp bền vững (SCORE) thuộc Tổ chức Lao động quốc tế (ILO)

Dự án Phát triển doanh nghiệp bền vững (SCORE) là chương trình tư vấn và đào tạo với mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao năng lực cạnh tranh bền vững đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động (thông tin chi tiết xin tìm hiểu tại đây: https://www.ilo.org/hanoi/Whatwedo/Projects/WCMS_392361/lang–vi/index.htm)

Để đảm bảo tính liên tục và kế thừa của chương trình tư vấn và đào tạo của Dự án SCORE triển khai tại Việt Nam và nâng cao số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) có thể tiếp cận để cải thiện năng suất lao động và điều kiện làm việc của họ, Dự án SCORE dự kiến xây dựng các bài giảng trực tuyến trên nền tảng đào tạo trực tuyến TAC Everlearn của Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc (TAC) tại địa chỉ https://vietnamsme.gov.vn/elearning/

Thông tin chi tiết tại Điều khoản tham chiếu (TOR) kèm theo tại địa chỉ:

http://bit.ly/ElearningTORScoreILO2021

Hoặc xin liên hệ:

Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc.

Địa chỉ: Tầng 16 Toà nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Q. Cầu Giâý, Hà Nội.

Email: tac@mpi.gov.vn

ĐT: (84-24) 3212 3635