Chương trình, đề án hỗ trợ DNNVV

Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV của BỘ KH&ĐT

Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV của Bộ KH&ĐT

Work Phone: 08044498

Personal Email: info@business.gov.vn

 
 

 

Tên chương trình:

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN LỰC CHO DNNVV

Đối tượng:

 • Chủ doanh nghiệp, cán bộ quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • Các cá nhân, tổ chức có nguyện vọng thành lập doanh nghiệp

Nội dung hỗ trợ:

 • Đào tạo khởi sự doanh nghiệp, thời lượng đào tạo là 03 ngày, số học viên tối thiểu mỗi khóa là 30 người.
 • Đào tạo quản trị doanh nghiệp, thời lượng đào tạo là 05 ngày, số học viên tối thiểu mỗi khóa là 30 người.
 • Đào tạo quản trị doanh nghiệp chuyên sâu, thời lượng tối thiểu là 07 ngày và số học viên tối thiểu mỗi khóa là 20 người.

Mức hỗ trợ:

Ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí, tối đa không vượt quá 50% tổng chi phí của một khóa đào tạo.

Cơ quan chủ trì:

 • Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
 • ĐT: 08044292  Email: info@business.gov.vn  Website: wwww.business.gov.vn

Cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện:

 • Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố.
 • Tổ chức hiệp hội được thành lập theo quy định của pháp luật, có chức năng đào tạo và trợ giúp phát triển DNNVV.
 • Các tổ chức dịch vụ có chức năng đào tạo hoạt động theo quy định của pháp luật.

Cơ sở pháp lý:

 • Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 13 tháng 08 năm 2014 của Bộ KH&ĐT và Bộ Tài chính hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • Văn bản pháp luật liên quan.