Cơ sở dữ liệu

Công ty cổ phần thực phẩm Việt Nam

Cụm Công nghiệp Hapro, Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội

Lĩnh Vực kinh doanh: