📸KHAI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA TƯ VẤN VỀ KHỞI NGHIỆP/KINH DOANH MỚI NĂM 2023 📕KHOÁ HỌC CƠ BẢN: PHƯƠNG PHÁP LẬP MÔ HÌNH KINH DOANH HIỆU QUẢ