Cung cấp báo giá dịch vụ tư vấn đấu thầu gói thầu "Tư vấn giải pháp Chuyển đổi số cho DNNVV"