ĐIỂM NỔI BẬT TỌA ĐÀM – “KINH DOANH THỜI NAY – KHÓ KHĂN & GIẢI PHÁP DÀNH CHO SMES VIỆT NAM”