ĐỪNG BAO GIỜ BÁN RẺ SẢN PHẨM CỦA BẠN, VÌ NHƯ THẾ LÀ HẠ THẤP & HỦY HOẠI GIÁ TRỊ CỦA CHÍNH MÌNH