GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO "PHƯƠNG PHÁP HỖ TRỢ HƯỚNG TỚI THÀNH CÔNG TRONG KINH DOANH" DÀNH CHO CHUYÊN GIA TƯ VẤN