HỘI CHỢ XUẤT KHẨU CHIẾT GIANG LẦN THỨ 10 TẠI VIỆT NAM & HỘI THẢO “ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NHÌN TỪ TRUNG QUỐC - BÀI HỌC VÀ THỰC TIỄN”