Hội nghị Tham vấn Kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc (13h-17h ngày 23/06/2022)