HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ “NHẬN DIỆN VÀ LOẠI BỎ NHỮNG LÃNG PHÍ TẠI HIỆN TRƯỜNG SẢN XUẤT”