HỘI THẢO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO: NẮM BẮT THỜI CƠ PHÁT TRIỂN