HƯỚNG DẪN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA THAM GIA VÀO CHUỖI PHÂN PHỐI SẢN PHẨM VIỆT NAM TẠI THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NĂM 2019