[JICA X TAC] KẾT THÚC TỐT ĐẸP KHÓA HỌC ỨNG DỤNG: PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI MÔ HÌNH KINH DOANH CỤ THỂ