KẾT NỐI CUNG CẦU CÔNG NGHỆ TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ