KẾT THÚC KHOÁ HỌC THỰC HÀNH: PHƯƠNG PHÁP HỖ TRỢ HƯỚNG TỚI THÀNH CÔNG TRONG KINH DOANH