KẾT THÚC TỐT ĐẸP KHÓA HỌC NỐI TIẾP DÀNH CHO CHUYÊN GIA TƯ VẤN KHỞI NGHIỆP/KINH DOANH MỚI KHÓA 2022