Khoá đào tạo chuyển đổi số cho các doanh nhân nữ chiều nay đã thu hút gần 50 đại biểu tham dự