KHÓA HỌC ỨNG DỤNG: PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỤ THỂ DÀNH CHO CHUYÊN GIA TƯ VẤN KHỞI NGHIỆP/ KINH DOANH MỚI