MỞ NÚT THẮT ĐÓN ‘ĐẠI BÀNG’ – KỲ 1: CHẬT CHỘI, MUỐN ‘BAY’ KHÔNG DỄ