MỞ NÚT THẮT ĐÓN ‘ĐẠI BÀNG’ – KỲ 2: ‘CHIM SẺ’ VÀ ‘ĐẠI BÀNG’ CÙNG GẶP KHÓ