MỞ NÚT THẮT ‘ĐÓN ĐẠI BÀNG’ – KỲ CUỐI: TỔ CÔNG TÁC ĐẶC BIỆT SẼ LÀM GÌ?