MỜI THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYÊN GIA TƯ VẤN DNNVV DỰ ÁN SCORE CỦA ILO 2019