MUỐN TĂNG DOANH SỐ BÁN HÀNG, ĐỪNG BAO GIỜ TRỰC TIẾP CA NGỢI SẢN PHẨM CỦA MÌNH