NẾU KHÔNG BIẾT MÌNH LÀ AI TRONG MẮT KHÁCH HÀNG, NGƯỜI KINH DOANH CỐ GẮNG MẤY CŨNG KHÔNG THỂ BÁN ĐƯỢC HÀNG