Phối hợp tổ chức hội thảo chuyên đề “Nhận diện và loại bỏ những lãng phí tại hiện trường sản xuất”