Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2 Kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 của Cục Phát triển doanh nghiệp