Thông báo: mời tham gia phát triển các module đào tạo trực tuyến của Dự án Phát triển doanh nghiệp bền vững (SCORE) thuộc Tổ chức Lao động quốc tế (ILO)