Thông báo Triệu tập thí sinh dự thi phỏng vấn Vòng 2 Kỳ xét tuyển viên chức năm 2020