THƯ MỜI DOANH NGHIỆP THAM GIA HỖ TRỢ ĐOÀN GIÁO SƯ NHẬT BẢN VỀ VIỆC KHẢO SÁT VÀ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP 2019, HÀ NỘI, VIỆT NAM