THƯ MỜI THAM QUAN TRIỂN LÃM CÔNG NGHIỆP & SẢN XUẤT VIỆT NAM 2019, BẮC NINH, VIỆT NAM