Tổ chức khóa đào tạo "Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng và cập nhật quy định Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT"