TỌA ĐÀM – BKTALK “TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP CÙNG CÁC CHUYÊN GIA VỀ KINH DOANH”.