THƯ MỜI CHÀO GIÁ: Về việc cung cấp báo giá dịch vụ tư vấn đấu thầu gói thầu Hỗ trợ tư vấn quản trị cho DN siêu nhỏ